I see you

with No Comments

 


 
In een korte film laat Kovert Designs zien wat het betekent om zonder gesproken taal in contact te komen met mensen die je niet kent. Tien willekeurig gekozen personen, ingedeeld in koppels van twee, werd gevraagd elkaar zonder te spreken gedurende 5 minuten in de ogen te kijken. Naderhand zijn de ervaringen gedeeld.

Een eenvoudig concept met een sterk emotionele werking. Kijken wordt in onze Westerse cultuur al snel opgevat als staren en niet op prijs gesteld. Hoe vaak kijken we een ander (bekend of onbekend) echt diep in de ogen? En als we het doen, wat zien we dan eigenlijk? Een van de deelnemers meende in de ander een reflectie van zichzelf te zien. “Everyone has something to give”. Kijk zelf maar.

>> Website Kovert Designs

 

Leave a Reply